REGLAMENT

Edat mínima

L'edat mínima de participació és de 5 anys.

Participació infants

Només podran participar sense acompanyants i amb autorització, els infants amb edats compreses entre els 10 i els 17 anys. Els infants amb 10 i 11 anys podran participar, amb autorització, als circuits curt i mitjà. Els infants de 12 o més anys podran escollir qualsevol dels tres circuits. Per la participació sense acompanyants d’aquest grup d’infants, s’haurà de signar l’autorització de la caminada pel pare, mare o tutor de l’infant (en cas que la inscripció es realitzi per internet, es tindrà que descarregar la mateixa i proporcionar-la en el moment de la recollida del passaport i la samarreta).

Abandó

En cas d'abandonament o qualsevol altre incident, s'ha d'avisar al control més proper o als membres de l'organització. Tel. +376 342534.

Canvi de circuits

L’organització podrà modificar els circuits a realitzar per cada participant si aquest no compleix els talls horaris establerts o presenta unes condicions físiques que no garanteixin la finalització del circuit desitjat.

Passaport

És obligatori mostrar el passaport a cada control per segellar-ho i controlar el pas.

Modificacions

L'organització es reserva el dret de modificar el reglament, els horaris i circuits.

Canvi de circuit

En cas que es decideixi realitzar un circuit menor, es tindrà que comunicar-ho al control més proper. En cas de voler fer un circuit superior, es tindrà que demanar al control més proper perquè autoritzi aquest en funció del temps que resta, les condicions físiques de la persona interessada, el tram restant així com altres condicionants que puguin repercutir.

Material

Es recomana portar calçat adequat, protecció solar, impermeable, ulleres, gorra, roba d'abric, beguda i menjar energètic.

Coneixements tècnics i físics

Els participants han de tenir els coneixements tècnics i les facultats físiques adequades a les característiques de cada circuit.

Medi ambient

Cal ser respectuós envers el medi ambient.

Ajut al participant

Cal ajudar a qualsevol altre participant que es pugui trobar accidentat i ho ha de comunicar al control més proper.

Anul·lació

L'organització reserva el dret de modificar o anul·lar la caminada en cas de condicions meteorològiques adverses.

Acceptació reglament

En inscriure's s'accepta el reglament de la caminada.

Ús de la mascareta obligatori

L'ús de la mascareta serà obligatori en tot moment, amb especial atenció a les zones de sortida i arribada i avituallament, on també tindrà s'haurà de garantir el distanciament mínim d'1,5m.

Amanida de pasta final

L'organització proporcionarà a l'arribada un lot amb una amanida de pasta, postres i refresc. Per recollir aquest, el participant haurà d'adreçar-se a la carpa del recorregut que l'organització hagi destinat a aquesta finalitat. Aquest lot no podrà ser consumit ni a la zona d'arribada ni als voltants d’aquesta.

Participa al concurs Instagram "El Tomb Lauredià"

MÉS INFORMACIÓ

COL·LABORADORS